Back to Course

Creadigrwydd gyda Google Chrome

0% Complete
0/0 Steps
 1. Book Creator
  10 Topics
  |
  1 Quiz
 2. Canva
  7 Topics
  |
  1 Quiz
 3. Squid
  8 Topics
  |
  1 Quiz
 4. WeVideo
  12 Topics
  |
  1 Quiz
 5. Adobe Spark Page
  12 Topics
 6. Adobe Spark Video
  9 Topics
  |
  1 Quiz
 7. Explain Everything
  12 Topics
  |
  1 Quiz
Lesson 1, Topic 10
In Progress

Rhowch Gynnig!

Lesson Progress
0% Complete

Mae'r gweithgareddau yn gam wrth gam fel y gallwch wneud mwy o ymarfer ar sut i ddefnyddio'r offer!

Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi i Book Creator ar eich dyfais.

 1. Ar Book Creator, dewiswch ‘New Book’.
 2. Dewiswch osodiad i’ch llyfr – Portread/Sgwâr/Tirlun.
 3. Tapiwch fotwm ‘i’ i addasu ymddangosiad y dudalen.
 4. Tapiwch fotwm + yng nghornel uchaf ochr dde y sgrîn rhowch deitl i’ch e-lyfr gan ddefnyddio ‘Add Text’.
 5. Tapiwch fotwm ‘i’ yng nghornel uchaf ochr dde y sgrîn a newid maint a math ffont eich testun a’i leoli yn gywir.
 6. Tapiwch fotwm + ac ychwanegwch ddelwedd i glawr y llyfr. (Bydd angen i chi ddod o hyd i lun) 
 7. Tapiwch fotwm + ac ychwanegwch sain. (cyflwynwch yr e-lyfr)
 8. Ail-leolwch y sain i le addas ar y clawr blaen.
 9. Trowch y clawr er mwyn agor y llyfr. Tapiwch fotwm + ac ychwanegwch ddelwedd i dudalen nesaf y llyfr. (Efallai bydd angen arbed llun i’r ‘camera roll’ i wneud hyn.)
 10. Dewiswch y ddelwedd a thapiwch fotwm ‘i’  – gosodwch hypergyswllt ar eich delwedd – dolen i fideo berthnasol ar YouTube.
 11. Datblygwch eich e-lyfr ymhellach.