Google Certified Educator – Lefel 2 – Cymraeg

£24.99

Byddwch yn dysgu:

 

  • Sut i ddatblygu ac ymestyn eich dealltwriaeth o G Suite for Education
  • I adeiladu ar eich gwybodaeth ar apps Google
  • Am apps amgen fel Google Earth, Translate, Science Journal a Drawings
  • Sut i ddatblygu profiadau dysgu creadigol i’ch dosbarthiadau
  • Ar gyflymder sy’n gweithio orau i chi.
  • I gysylltu â chymuned o addysgwyr tebyg ar gyfer cymorth ac ysbrydoliaeth
  • I weithredu eich sgiliau a’ch gwybodaeth newydd o fewn eich sefyllfa addysgiadol.
-
+

Specs

Category: Tag:

Description

Croeso i gwrs Lefel 2 G Suite for Education!

Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio ar gyfer defnyddwyr sy’n gyfarwydd â phrif nodweddion G Suite for Education, ond sy’n awyddus i ymestyn eu dealltwriaeth o adnoddau Google. Dyma beth fydd ein darlithiau ac adnoddau yn gwneud! Rydym yn darparu cwestiynau ymarfer i’ch helpu i baratoi ar gyfer arholiad Google Certified Educator Level 2. Mae’r cwrs yn llawn o awgrymiadau a chyngor ar sut i gael y mwyaf o’ch tanysgrifiad ac i ysbrydoli’ch llif gwaith dysgu ac addysgu. Rydym yma i chi os oes unrhyw gwestiynau. Ac, fel athrawon ein hunain, rydym yn awyddus i rannu adnoddau anhygoel fydd yn ychwanegu at gyffro ac ymgysylltiad eich dosbarthiadau!

Felly am y tro, mwynhewch y cwrs ac fe edrychwn ymlaen i glywed gennych!