Google Certified Educator – Lefel 1 – Cymraeg

£24.99

Byddwch yn dysgu i:

  • Wella’ch dealltwriaeth o G Suite for education.
  • Adeiladu sgiliau digidol a deall manteision gweithio yn y cwmwl.
  • Ddeall sut all Google drawsnewid prosesau ysgol.
  • Ddefnyddio a chyrchu enghreifftiau perthnasol o ddefnydd yn y dosbarth.
  • Weithio trwy’r gwersi tiwtorial ar gyflymder sy’n gadael i chi ganolbwyntio ar agweddau sy’n bwysig i chi.
  • Weithio o fewn ysgol rhithwir er mwyn rhoi cyd-destun i weithgareddau.
  • Weld sut mae apiau Google for Education yn cyfuno i wella llif gwaith dysgu ac addysgu.
  • Ddefnyddio adnoddau fel Google Classroom a Google Drive i ail-ddiffinio eich dosbarth a’r modd mae cynnwys yn cael ei rannu, ynghyd â’r gallu i roi adborth gwerthfawr.
  • Gysylltu â’ch cymuned trwy amryw o adnoddau cyfathrebu.
  • Archwilio sut allwch rannu’r cyfan gyda gweddill yr ysgol er mwyn gwell addysgeg ysgol-gyfan.
-
+

Specs

Category: Tag:

Description

Croeso i gwrs Lefel 1 G Suite for Education!

Yn y cwrs yma cewch drosolwg o apiau Google ynghyd â gwersi fideo ac adnoddau i’ch helpu i ddatblygu dealltwriaeth o’r adnoddau anhygoel yma! Rydym yn darparu cwestiynau ymarfer er mwyn i chi allu paratoi ar gyfer arholiad Google Certified Educator Level 1. Mae’r cwrs yn llawn awgrymiadau a syniadau i’ch helpu i gael y mwyaf o’ch tanysgrifiad ac i drawsffurfio eich addysgu a’ch llif gwaith. Rydym bob amser ar gael os oes gennych unrhyw gwestiynau ac fel addysgwyr ein hunain, gallwn eich helpu i gynllunio gweithrediad yn eich ysgolion.

Am y tro, mwynhewch y cwrs ac rydym yn edrych ymlaen i glywed gennych!