Dysgu Trwy Brosiect ar iPad

Croeso i gwrs Dysgu Trwy Brosiect (Project Based Learning / PBL) ar iPad. Mae’r cwrs yn dangos sut i greu …

Hygyrchedd ar iPads

Mae gan bob plentyn anghenion addysgiadol gwahanol. Ymunwch gyda ni er mwyn darganfod sut mae defnyddio iPad er mwyn cwrdd â gofynion POB dysgwr ac i…