Dysgu Trwy Brosiect ar iPad

Croeso i gwrs Dysgu Trwy Brosiect (Project Based Learning / PBL) ar iPad. Mae’r cwrs yn dangos sut i greu …

Hygyrchedd ar iPads

Mae gan bob plentyn anghenion addysgiadol gwahanol. Ymunwch gyda ni er mwyn darganfod sut mae defnyddio iPad er mwyn cwrdd â gofynion POB dysgwr ac i…

Hanfodion Office 365

Croeso i’r cwrs: Hanfodion Office 365 Mae gwneud y mwyaf posib o fynediad neu danysgrifiad Office 365 yn g…

Microsoft Teams – Cymraeg

Croeso i gwrs ‘Cyflwyniad i Microsoft Teams’. Pwrpas y cwrs yma yw i rannu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd angen…