Creadigrwydd gyda Google Chrome

Croeso i gwrs Creadigrwydd gyda Chrome. Os ydych chi’n gwybod sut i ddefnyddio sylfeini Chrome, beth sydd nesaf?! Beth arall sydd modd gwneud ar Chrome? Gadewch i ni gyflwyno’r cwrs - Creadigrwydd gyda Chrome. Byddwn yn eich tywys trwy gasgliad o chwe adnodd creadigol ar gyfer defnyddwyr Chrome, fydd yn eich galluogi chi a’ch disgyblion i greu llyfrau, gwaith celf, diagramau, nodiadau, fideos, sgrînlediadau a mwy - â’r holl hyn yn gallu cael eu gosod a’u rheoli trwy’r Google Admin Console. Mae’r chwe app creadigol yma o’r Chromebook App Hub yn llawn o nodweddion arloesol, adnoddau a syniadau cychwynnol i’ch helpu i gynllunio prosiectau creadigol, dwfn a diddorol. Rhowch y pŵer i’ch disgyblion i arddangos eu creadigrwydd yn y dosbarth, a thu hwnt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y cwrs, rydym yma i’ch helpu, ac fel athrawon gallwn awgrymu wahanol ffyrdd o ddefnyddio’r adnoddau yma yn eich hysgolion. Felly am y tro, mwynhewch y cwrs, byddwch yn greadigol, ac fe edrychwn ymlaen i glywed gennych!
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed  1hr 30min

Byddwch yn dysgu:

 • Sut i fod yn fwy creadigol o fewn Google Chrome
 • I wella effeithiolrwydd Google for Education
 • Am enghreifftiau perthnasol a ‘go iawn’ sydd wedi cael eu defnyddio yn y dosbarth
 • Ac yn gweithio trwy’r gwersi tiwtorial ar gyflymdra addas er mwyn ffocysu ar yr ardaloedd sy’n bwysig i chi
 • Ac yn darganfod sut mae Google Apps for Education yn cyfuno er mwyn gwella llif gwaith dysgu ac addysgu
 • Sut all eich sgiliau newydd gael eu rhannu gyda gweddill yr ysgol er mwyn effeithio ar addysgeg ysgol-gyfan.

Oes unrhyw ofynion cyn dilyn y cwrs?

 • Yn ddelfrydol, bydd cyfranogwyr yn meddu ar ddealltwriaeth dda o Google (G Suite) for Education, NEU yn ‘Google Level1 Certified Educator’.

Cynulleidfa darged y cwrs:

 • Defnyddwyr Google for Education canolradd
 • Athrawon
 • Addysgwyr.
 •  

Course Content

Expand All
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

 • 7 Lessons
 • 70 Topics
 • 6 Quizzes

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!