Google Classroom – Cymraeg

Croeso i gwrs ‘Cyflwyniad i Google Classroom’. Wrth ei ddilyn a’i gwblhau, byddwch yn datblygu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth i hwyloso eich defnydd effeithiol o Google Classroom yn eich hinsawdd addysgiadol. Mae Google Classroom, sy’n rhan o ‘G Suite for Education’ yn gadael i chi drefnu a rheoli eich dulliau gweithio mewn ffordd cwbl ddi-bapur. Dyluniwyd y cwrs er mwyn cynnwys awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu i drawsffurfio eich addysgeg a’ch dulliau dysgu ac addysgu. Mae croeso i chi ddilyn gan gwblhau tasgau Google Classroom sy’n addas i’ch sefyllfa chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rydym yn hapus iawn i’ch helpu. Mwynhewch, a chroeso i Google Classroom!
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed  1hr 30min

Byddwch yn dysgu 

 • Sut i greu dosbarth Google Classroom gan ddefnyddio G suite for Education.
 • Sut i ychwanegu disgyblion a chyd-athrawon i’ch dosbarth.
 • Pwysigrwydd creu templed Google Docs cyn creu aseiniad i’ch dosbarth.
 • Sut i greu, aseinio a threfnu aseiniadau a deunyddiau dosbarth di-bapur trwy Google Classroom.
 • Manteision ailddefnyddio postiadau Classroom er mwyn helpu i reoli a chynnal baich gweithio iachus.
 • Sut i adael adborth pwrpasol ar aseiniadau, gan helpu i godi safonau a chyrhaeddiad disgyblion.
 • Sut i bostio ar Stream eich dosbarth a’r buddion ddaw o hyn i’ch llif gwaith addysgu.
 • Sut mae disgyblion yn gallu defnyddio’r Stream ar gyfer cyfathrebu, ac am ffyrdd y gall prosesau ysgol gael eu trawsffurfio.
 • Am y manteision o gopïo ac archifio dosbarthiadau er mwyn lleihau pwysau gwaith athrawon.
 • Sut mae Google Classroom, mewn cyfuniad â G Suite for Education, yn gallu gwella llif gwaith dysgu ac addysgu.
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

 • 12 Lessons
 • 1 Quiz

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!