Google Certified Educator – Lefel 2

Croeso i gwrs Lefel 2 G Suite for Education! Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio ar gyfer defnyddwyr sy’n gyfarwydd â phrif nodweddion G Suite for Education, ond sy’n awyddus i ymestyn eu dealltwriaeth o adnoddau Google. Dyma beth fydd ein darlithiau ac adnoddau yn gwneud! Rydym yn darparu cwestiynau ymarfer i’ch helpu i baratoi ar gyfer arholiad Google Certified Educator Level 2. Mae’r cwrs yn llawn o awgrymiadau a chyngor ar sut i gael y mwyaf o’ch tanysgrifiad ac i ysbrydoli’ch llif gwaith dysgu ac addysgu. Rydym yma i chi os oes unrhyw gwestiynau. Ac, fel athrawon ein hunain, rydym yn awyddus i rannu adnoddau anhygoel fydd yn ychwanegu at gyffro ac ymgysylltiad eich dosbarthiadau! Felly am y tro, mwynhewch y cwrs ac fe edrychwn ymlaen i glywed gennych!
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed  6hr

Byddwch yn dysgu:

  • Sut i ddatblygu ac ymestyn eich dealltwriaeth o G Suite for Education
  • I adeiladu ar eich gwybodaeth ar apps Google
  • Am apps amgen fel Google Earth, Translate, Science Journal a Drawings
  • Sut i ddatblygu profiadau dysgu creadigol i’ch dosbarthiadau
  • Ar gyflymder sy’n gweithio orau i chi.
  • I gysylltu â chymuned o addysgwyr tebyg ar gyfer cymorth ac ysbrydoliaeth
  • I weithredu eich sgiliau a’ch gwybodaeth newydd o fewn eich sefyllfa addysgiadol.

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
1 of 2
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 24 Lessons
  • 29 Topics
  • 23 Quizzes

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!