Datblygu Llafaredd ac Ysgrifennu gydag iPad

Croeso i gwrs ‘Datblygu llafaredd ac ysgrifennu gydag iPad’. Wrth gwblhau’r cwrs byddwch yn darganfod sut all cyfuno technoleg ddigidol, fel iPad, gyda sgiliau a dulliau addysgu traddodiadol, weithredu fel catalydd ar gyfer datblygiad sgiliau llythrennedd yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn edrych yn fanwl ar y broses ysgrifennu wrth i ni gyfuno’r damcaniaethol a’r ymarferol, er mwyn codi safonau llafaredd ac ysgrifennu eich dosbarth. Yn olaf, byddwch yn dysgu am sawl app iPad fydd yn eich hysgogi i’w defnyddio ymhellach yn y dosbarth. Dilynwch y fideos a chwblhewch y tasgau, yn ôl eich gofynion, wrth weithio trwy’r cwrs. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda ni.
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed  1hr 30min

Byddwch yn dysgu;

  • Bod technoleg, ynghyd ag addysgeg da, yn gallu darparu cyfleoedd dysgu gwell er mwyn helpu wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd allweddol yn y dosbarth.
  • Ac yn deall y cysylltiad rhwng lefelau llafaredd ac ysgrifennu a’u bod yn gallu cael eu datblygu trwy’r cyfleoedd i siarad rydym ni, fel athrawon, yn eu darparu.
  • I archwilio ystod o feddalwedd dibynadwy er mwyn cyflawni ystod eang o amcanion y cwricwlwm.
  • I ddatblygu sgiliau cymhwysedd digidol allweddol er mwyn hybu’r broses dysgu ac addysgu. 
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 6 Lessons
  • 1 Quiz

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!