Datblygu Llafaredd ac Ysgrifennu gydag iPad

Croeso i gwrs ‘Datblygu llafaredd ac ysgrifennu gydag iPad’. Wrth gwblhau’r cwrs byddwch yn darganfod sut all cyfuno technoleg ddigidol, fel iPad, gyda sgiliau a dulliau addysgu traddodiadol, weithredu fel catalydd ar gyfer datblygiad sgiliau llythrennedd yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn edrych yn fanwl ar y broses ysgrifennu wrth i ni gyfuno’r damcaniaethol a’r ymarferol, er mwyn codi safonau llafaredd ac ysgrifennu eich dosbarth. Yn olaf, byddwch yn dysgu am sawl app iPad fydd yn eich hysgogi i’w defnyddio ymhellach yn y dosbarth. Dilynwch y fideos a chwblhewch y tasgau, yn ôl eich gofynion, wrth weithio trwy’r cwrs. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda ni.

Byddwch yn dysgu;

  • Bod technoleg, ynghyd ag addysgeg da, yn gallu darparu cyfleoedd dysgu gwell er mwyn helpu wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd allweddol yn y dosbarth.
  • Ac yn deall y cysylltiad rhwng lefelau llafaredd ac ysgrifennu a’u bod yn gallu cael eu datblygu trwy’r cyfleoedd i siarad rydym ni, fel athrawon, yn eu darparu.
  • I archwilio ystod o feddalwedd dibynadwy er mwyn cyflawni ystod eang o amcanion y cwricwlwm.
  • I ddatblygu sgiliau cymhwysedd digidol allweddol er mwyn hybu’r broses dysgu ac addysgu. 
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 6 Lessons
  • 1 Quiz

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!