Creu Banc Adnoddau gan Ddefnyddio Google Sites

Trosolwg o’r cwrs: Mae ehangu muriau’r ystafell ddosbarth yn rhwyddach nag erioed ers dyfodiad prosiectau dysgu trwy’r cwmwl. Ynghyd â’r datblygiadau i ddulliau addysgu cyfunol, gall Google Suite For Education eich helpu i ail-ddiffinio eich dulliau cynllunio, paratoi a rhannu cynnwys gyda’ch disgyblion a’u teuluoedd. Gan ddefnyddio Google Sites fe welwch pa mor hawdd yw hi i ddarparu adnoddau trwy fanc adnoddau, mewn awyrgylch gydweithrediadol. P’un ai eich bod yn ddefnyddiwr Google neu’n hollol newydd i’r apiau, dyma’r cwrs i chi! Cofiwch gysylltu gydag unrhyw gwestiynau ac fe fyddwn yn fwy na pharod i’ch helpu.

Byddwch yn dysgu;

  • Sut mae technoleg y cwmwl, gydag addysgeg da, yn gallu darparu cyfleoedd dysgu ac addysgu gwell ac ail-ddiffinio dulliau rhannu cynnwys.
  • I ddatblygu sgiliau cymhwysedd digidol allweddol i helpu’r broses dysgu ac addysgu.
  • Sut mae dechrau defnyddio Google Sites ac i ddewis themau addas i’ch banc adnoddau.
  • I archwilio’r ystod o offer sydd ar gael, gan eich galluogi i gynnwys adnoddau hwyl, bachog ac ystyrlon.
  • Sut mae cydweithio’n ddiogel ac yn effeithiol gyda chydweithwyr ac i gyhoeddi cynnwys gyda gosodiadau addas.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld enghraifft o Banc Adnoddau:

https://sites.google.com/aspire2b.eu/aspired-resource-bank-example/home

Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 6 Lessons
  • 6 Topics
  • 1 Quiz

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!