Creu Banc Adnoddau gan Ddefnyddio Google Sites

Trosolwg o’r cwrs: Mae ehangu muriau’r ystafell ddosbarth yn rhwyddach nag erioed ers dyfodiad prosiectau dysgu trwy’r cwmwl. Ynghyd â’r datblygiadau i ddulliau addysgu cyfunol, gall Google Suite For Education eich helpu i ail-ddiffinio eich dulliau cynllunio, paratoi a rhannu cynnwys gyda’ch disgyblion a’u teuluoedd. Gan ddefnyddio Google Sites fe welwch pa mor hawdd yw hi i ddarparu adnoddau trwy fanc adnoddau, mewn awyrgylch gydweithrediadol. P’un ai eich bod yn ddefnyddiwr Google neu’n hollol newydd i’r apiau, dyma’r cwrs i chi! Cofiwch gysylltu gydag unrhyw gwestiynau ac fe fyddwn yn fwy na pharod i’ch helpu.
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed  1hr 30min

Byddwch yn dysgu;

  • Sut mae technoleg y cwmwl, gydag addysgeg da, yn gallu darparu cyfleoedd dysgu ac addysgu gwell ac ail-ddiffinio dulliau rhannu cynnwys.
  • I ddatblygu sgiliau cymhwysedd digidol allweddol i helpu’r broses dysgu ac addysgu.
  • Sut mae dechrau defnyddio Google Sites ac i ddewis themau addas i’ch banc adnoddau.
  • I archwilio’r ystod o offer sydd ar gael, gan eich galluogi i gynnwys adnoddau hwyl, bachog ac ystyrlon.
  • Sut mae cydweithio’n ddiogel ac yn effeithiol gyda chydweithwyr ac i gyhoeddi cynnwys gyda gosodiadau addas.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld enghraifft o Banc Adnoddau:

https://sites.google.com/aspire2b.eu/aspired-resource-bank-example/home

Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 6 Lessons
  • 6 Topics
  • 1 Quiz

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!